تندروترین افراد را بر فرهنگ و سیاست کشور حاکم کردند؛ عقلا را طرد کردند

حکومت در برابر طوفان‌های اعتراضی بی‌پناه شده است

راه نجات کشور بازگشت و احیای خط عقلانیت، اصلاح و میانه‌روی است

حکومت تا کنون چشم‌اندازی امید بخشی نشان نداده و این قصور بزرگی است

صداوسیما بیشتر صدای مسببان وضع موجود است

جلایی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی:

🔹اشتباه شاه این نبود که در آخر انعطاف نشان داد، اشتباهش این بود که دیر دست به اصلاح‌ زد.

🔹اگر بخواهیم مشکل را به صورت موقت حل کنیم، باید از صداوسیما شروع کنیم. زبان ارتباط با مردم باید عوض شود.

🔹صداوسیمایی که ۲۰ میلیون جوان را از برنامه موفق ۹۰ فرودسی پور یک طرفه محروم می‌کند و یک باد گلو هم روی آن می‌زند. این صداوسیما نمی‌تواند با مردم حرف بزند.

🔹این صداوسیما بیشتر صدای مسببان وضع موجود است. صداوسیما نباید به معترضان، «

دیدگاهتان را بنویسید