در شهر‌های بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده

اگر بازار موتور به سمت بانوان باز شود، این صنعت رونق پیدا خواهد کرد

ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران:

🔹گزارش‌های بازار نشان می‌دهند خانم‌ها تمایل زیادی برای خرید موتور سیکلت برقی از خود نشان داده‌اند و این مسئله نقش مهمی در آینده مصرف موتور‌های برقی در ایران خواهد داشت؛ در شهر‌های بزرگ موتورسواری بانوان زیاد شده است و اگر موانع پیشروی این موضوع رفع شود و بازار موتور به سمت بانوان باز شود این صنعت رونق پیدا خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید