روزنامه آفتاب یزد:

🔹خبرنگاران سوپر انقلابی که با پول مردم به قطر رفتند، مصداق بارز این مثل هستند که طرف آب را نمی بیند وگرنه شناگر خوبی است. آنان از فرصت دولت حامی مستضعفان کمال سود را برده اند.

دیدگاهتان را بنویسید