خبرگزاری ایرنا خواستار برگزاری کنسرت‌ شد: به خوانندگان تاختند که اگر اجرا داشته باشید به خون کشته‌شدگان اعتراضات توهین کرده‌اید؛ طفره رفتن خوانندگان از اجرا به ۴ ماه رسیده؛ این بی سابقه است/ خوانندگان پاپ به روی صحنه بروند تا دیگران شهامت پیدا کنند

🔹خبرگزاری دولت نوشت: از ۶ مردادماه که کنسرت‌ها در کشور به دلیل آغاز ماه محرم تعطیل شد تا امروز که ۶ آذر است، هیچ کنسرتی در ایران برگزار نشده و این اتفاق، حداقل در ۲۵ سال اخیر که موسیقی کشور یک پوست‌اندازی اساسی داشته است، بی‌سابقه بوده است.

🔹برخی خوانندگان پاپ حاضر شدند تا در اواخر مهرماه اجرای صحنه‌ای داشته باشند اما تبلیغات سوء شبکه‌های ماهواره‌ای چنان به این خوانندگان تاخت که اگر اجرایی داشته باشید، به خون کشته‌شدگان توهین کرده‌اید و خوانندگان را در یک رودربایستی قرار داد که از برگزاری کنسرت طفره بروند.

🔹اکنون وقت آن رسیده که طلسم عدم‌برگزاری کنسرت نیز در کشور شکسته شود. بسیاری از خوانندگان منتظر یک اجرای صحنه‌ای هستند تا متعاقب آن، درخواست خود را ثبت کرده و برنامه کنسرت‌هایشان را نهایی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید