🔹برکناری مدیر بانکی که به زن بدون روسری در قم خدمات بانکی در آن ارایه شده بود، از اینجا شروع شد که فردی این ویدیو را از داخل بانک بدون مجوز گرفت و در آن استاندار قم، سردار شاهچراغی را مورد خطاب قرار داد‌.

🔹این ویدیو در برخی از رسانه‌های قم منتشر شد و سبب برکناری رییس بانک شد.

دیدگاهتان را بنویسید