🔹تا این لحظه ۲۸۷ میلیون تومان رقم فروش بلیت تماشای فوتبال ایران و آمریکا در سینماها بوده است.

🔹بنابر اعلام سامانه سمفای سازمان سینمایی تا این لحظه ۶,۵۷۵ بلیت برای تماشای بازی فوتبال ایران و آمریکا در سینماها فروخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید