آخرین عناوین خبرها
دور دنیا در چند ثانیه
مسافران تابستانی
این روزها با گرم شدن هوا آبشار گنجنامه همدان پذیرای مسافرانی از شهرهای مختلف خصوصا جنوب کشور است .این مسافران گاهی از شدت گرما به زیر آبشار میروند تا مقداری از گرما را از تن و جان خود دور کنند./تسنیم
Go to TOP