رئیس‌جمهور در نظارت ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: اعضای هیئت امنا باید هم اهل علم باشند و هم گره‌گشای مشکلات مردم. افرادی برای هیئت امنا انتخاب شوند که به حل مشکلات در داخل کشور اعتقاد داشته‌باشند

🔹برخی شاید به لحاظ سیاسی نگاه متفاوتی داشته‌باشند اما اگر موجب تعالی دانشگاه می‌شوند، از حضورشان استفاده شود

دیدگاهتان را بنویسید