🔹جلوی پیراهن او نوشته بود «اوکراین را نجات دهید» و پشتش نوشته بود «احترام به زنان ایرانی».

#چند_ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید