ضرغامی از دولت اخراج می‌شود؟ / افزایش فشار منتقدان به وزیر متفاوت رئیسی

روزنامه آرمان ملی نوشت:

🔹از همان روز که ضرغامی به اظهارتی پرداخت که با مشی او در صداوسیما متفاوت بود، از همان زمان که به دیدار چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب رفت و غیره مشخص بود اصولگرایان با او همسو نخواهند شد.

🔹وقتی هم که به‌عنوان وزیر گردشگری معرفی شد، صدای انتقادات از اردوگاه اصولگرایی بلند شد.

🔹برخی رفتارهای ضرغامی را برنامه او برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم ارزیابی کردند اما اکنون جایگاه او در دولت سیزدهم هم لغزنده شده است.

🔹با توجه به افزایش فشارها بعید نیست که ضرغامی پس از عبدالملکی و رستم قاسمی، سومین اخراجی از پاستور باشد!

دیدگاهتان را بنویسید