🔹التهاب و عفونت باعث نامساعد شدن حال وی شد

🔹 قدرت تنفس بیمار کاهش یافت

🔹 امیدواریم بدن او بتواند مقاوم باشد تا شرایط موجود را تحمل کند‌‌

دیدگاهتان را بنویسید