🔹قطر برای برگزاری آبرومندانه جام جهانی فوتبال در مجموع، ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده است.

🔹داده‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، کل تجارت غیرنفتی ایران، ارزشی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید